Комисия по транспорт и туризъм 

Комисията за транспорт и туризъм

Комисията за транспорт и туризъм е една от най-натоварените в Европейския парламент, тъй като ангажиментите й са свързани с пространното и сложно законодателство в областта на общата европейска политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт. След либерализацията на транспортния пазар в ЕС, хармонизирането на националните правни и административни разпоредби, включително на техническите, социалните и данъчните рамкови условия, е акцент на работата й. ЕС започна осъществяването и на собствени технологични проекти като сателитната навигационна система „Галилео“, Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) и програмата SESAR за управление на въздушния транспорт.

 

В правомощията на Комисията по транспорт и туризъм са изработването, съвместно с Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, на приложимите общи правила за транспорт в рамките на съюза; изграждането и развитието на трансевропейски транспортни мрежи; предоставянето на транспортни и пощенски услуги, и сигурността на транспорта.

 

Новият Лисабонски договор разшири обхвата на дейностите в работата на транспортната комисия, добавяйки към компетенциите й и новата европейска политика в областта на туризма, където ЕС има подпомагащи националните политики функции. Туристическата индустрия на ЕС е съставена от около 2 милиона фирми, създаващи заетост на около 8 милиона граждани.

 

Председател на транспортната комисия е британският лейбърист Брайън Симпсън. Евродепутатът Емил Стоянов е заместник-член. Той е единственият българин в комисията.

нагоре