Комисия по култура, образование и медии 

Андрула Василиу: образованието има критично значение за бъдещето на Европа

Тя коментира в своето изказване развитието и бъдещето на новото предложение на Комисията "Еразъм за всички". Тя наблегна на факта, че Европа се нуждае от стабилна, последователна, целенасочена и кохерентна програма каквато е “Еразъм за всички“. Комисар Василиу гарантира пред евродепутатите, че заемите, отпускани за магистърско обучение няма да заменят субсидиите по програма, а двата механизма взаимно ще се допълват.

повече


Асамблея по програмата в областта на цифровите технологии

На 21 и 22 юни в Европейския парламент се проведе Асамблея по програмата в областта на цифровите технологии на Европейската комисия, на която беше коментирано провокирането на икономически растеж и развитието на единния цифров пазар.

На 21 юни Асамблеята стартира с 8 работни ателиета на различна тематика: 1. "По всяко време, навсякъде, чрез всяко устройство? Съвместими медийни платформи", 2. "Високоскоростни интернет връзки", 3. "Бъдещето на електронната търговия в Европа", 4. "Социални медии: социални мрежи за икономическо възстановяване, работни места и растеж", 5. "Данни", 6. "Интернет облаци над Европа", 7. "Сигурност: сигурно цифрово бъдеще: изграждане на растеж, иновации и доверие", 8. "Иновации и предприемачество".

повече


Евродепутати ще се запознаят с културното наследство на Пловдив

Емил Стоянов с председателя на Комисията по култура Дорис Пак

По покана на евродепутата Емил Стоянов Комисията по култура, образование и медии на Европейския парламент ще проведе през 2012 г. изнесено заседание в гр. Пловдив. През октомври 2012 г. членовете на Комисията ще посетят Стария град и ще се запознаят с уникалната архитектура и културното наследство на гр. Пловдив.
Това посещение е голям успех, тъй като за 5 години Комисията по култура прави само 4 изнесени заседания. Другите й заседания са предварително преразпределени между столиците на културата за съответната година и председателстващата Евросъюза държава. Тази визита ще позволи на повече евродепутати да се запознаят с културното богатство на България и по-специално на Пловдив.

повече


Комисан Андрула Василиу иска повече инвестиции за образование и култура

Андрула Василиу, комисар по образование, култура, многоезичие и политика за младежта, участва в заседанието на Комисията по култура в Европейския парламент. В изказването си тя представи своите виждания за следващата финансова рамка на Европейския съюз, обръщайки внимание на основните приоритети, над които ще продължи да работи, а именно повече инвестиции в културата и образованието и повече мобилност за гражданите.

повече


Изказване на Емил Стоянов по доклада "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии"

Уважаеми колеги,

бих искал да поздравя докладчика за добрата работа и ползотворното сътрудничество по този доклад.

Отново искам да подчертая големия икономически и културен потенциал, както и уникалността на творческите индустрии. Те се намират върху една много деликатна територия между обичайния бизнес и създаването на културни продукти. Радващо е, че дори и при сегашните условия секторът е сред един от най-динамичните и иновативни в Европа. Още по забележително е, че има потенциал за растеж и осигурява работни места на около 13 милиона души в ЕС.

повече


Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии

Днес, на заседанието на Комисията по култура на Европейския парламент беше приет докладът на Marie-Thérèse Sanchez-Schmid "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии". Г-н Емил Стоянов направи 2 предложения за промени в доклада. Първото предложение относно създаването на нови и новаторски финансови инструменти, както на европейско, така и на национално ниво, които да бъдат адаптирани към специфичните нужди на тези индустрии, беше прието с голямо мнозинство.
Второто предложение, приканващо Европейската комисия и държавите-членки да обсъдят възможностите за създаване на европейски и национални специализирани фондове за финансирането на тези индустрии предизвика дебат и при гласуването не достигнаха няколко гласа, за да бъде прието.
"Смятам, че създаването на този фонд е изключително важно за бъдещето подпомагане и развитие на културните и творческите индустрии, защото те поради своя не съвсем комерсиален характер, се нуждаят от облекчено финансиране, което банките не могат да осигурят. Убеден съм, че в недалечно бъдеще тази идея ще узрее и ще бъде приета."

повече


Емил Стоянов предлага създаването на специализирани фондове за финансиране на културните индустрии

Българският евродепутат Емил Стоянов предлага създаването на специализирани фондове за финансиране на културните и творчески индустрии както на европейско, така и на национално ниво. Тези фондове трябва да бъдат специално адаптирани към нуждите на културните и творчески индустрии. Евродепутатът представи идеята си за създаването на тези фондове по време на обсъждането на доклада "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии" на французойката Marie-Thérèse Sanchez-Schmid по време на заседанието на Комисията по култура, образование и медии на Европейския парламент.

повече


Важно ли е седмото изкуство за културата на Европа?

„Европа често се възприема от гражданите повече като административна структура. Киното може да помогне за оформянето на Европейска идентичност и за преодоляване на емоционалния дефицит на Европа...Филмите практически сътвориха американската мечта, те могат да направят същото за Европа” - изтъкна Wim Wenders в изказването си по време на общественото изслушване „Кино и европейски идентичности”, пред Комисията по култура, образование и медии в Европейския парламент на 27 октомври. Режисьорът и Председател на Европейската филмова академия определи ролята на киното като важен фактор за европейската културна идентичност.

повече


Vassiliou: Целта ни е да имаме 40% висшисти в ЕС

Еврокомисарят с ресор Образование, култура, многоезичие и младеж, Androulla Vassiliou размени мнения с евродепутатите от Комисията по култура, образование и медии по време на редовното заседание на Комисията на 26 октомври 2010г. Обсъдени бяха приоритетите на ЕС в областта на културата и образованието за 2011г. Комисарят изтъкна, че образованието е това, което ще помогне на Европа да отбележи по-висок растеж и ще помогне в борбата с най-дълбоките неравенства в европейското общество. Според г-жа Vassiliou европейците трябва да са подготвени да отговорят на нарастващата нужда на работния пазар за квалифицирани кадри. В тази връзка комисарят посочи, че основна цел на ЕС е 40% от европейските граждани да имат висше образование, както и европейските университети да бъдат сред най-добрите в света и висшето образование в Европа да бъде синоним на качество и превъзходство.

повече


Емил Стоянов прокарва промяна в образователната програма на Европейския съюз

Комисията по култура и образование в Европейския парламент гласува предложения за изменения по "Позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011г. във вида, в който е изменен от Съвета". Парламентарната Комисия одобри с голямо мнозинство предложението за изменение на бюджета по програма "Обучение през целия живот" . Изменението, внесено от българските евродепутати Емил Стоянов и Андрей Ковачев от Групата на ЕНП (ГЕРБ), цели Европейският съюз да стане част от предметите, включени в учебния план на образованието в средните училища.

повече


предишна 1 2

нагоре