Комисия по култура, образование и медии 

Изказване на Емил Стоянов по доклада "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии"


Уважаеми колеги,

 

бих искал да поздравя докладчика за добрата работа и ползотворното сътрудничество по този доклад.

 

Отново искам да подчертая големия икономически и културен потенциал, както и уникалността на творческите индустрии. Те се намират върху една много деликатна територия между обичайния бизнес и създаването на културни продукти. Радващо е, че дори и при сегашните условия секторът е сред един от най-динамичните и иновативни в Европа. Още по забележително е, че има потенциал за растеж и осигурява работни места на около 13 милиона души в ЕС.

 

За съжаление, предложението ми, приканващо Европейската комисия и държавите-членки да обсъдят възможностите за създаване на европейски и национални специализирани фондове, които биха осигурявали заемни средства  при облекчени условия за тези индустрии, за малко не бе прието при гласуването в Комисия по култура.

 

Въпреки това съм убеден, че тази моя идея ще узрее и ще бъде приета в недалечно бъдеще. Смятам, че това е изключително важно за подпомагането и развитието на културните и творческите индустрии, защото те, поради своя не съвсем комерсиален характер, се нуждаят от облекчено финансиране, което банките днес не могат да осигурят по обичайния за другите индустрии начин.

 

Благодаря Ви за вниманието!

Още от Комисия по култура, образование и медии:

» 22/06/2012 | 19:54 Комисия по култура, образование и медии - Асамблея по програмата в областта на цифровите технологии

» 24/10/2011 | 10:21 Комисия по култура, образование и медии - Евродепутати ще се запознаят с културното наследство на Пловдив

» 15/06/2011 | 15:09 Комисия по култура, образование и медии - Комисан Андрула Василиу иска повече инвестиции за образование и култура

» 17/03/2011 | 14:46 Комисия по култура, образование и медии - Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии

» 03/02/2011 | 15:37 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов предлага създаването на специализирани фондове за финансиране на културните индустрии

» 27/10/2010 | 16:20 Комисия по култура, образование и медии - Важно ли е седмото изкуство за културата на Европа?

» 27/10/2010 | 09:53 Комисия по култура, образование и медии - Vassiliou: Целта ни е да имаме 40% висшисти в ЕС

» 02/09/2010 | 14:55 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов прокарва промяна в образователната програма на Европейския съюз

» 27/05/2010 | 10:24 Комисия по култура, образование и медии - Първа размяна на мнения относно Знака за европейско наследство.

» 19/05/2010 | 11:48 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов предложи Европейският съюз да се изучава в средните училища

нагоре