Комисия по култура, образование и медии 

Първа размяна на мнения относно Знака за европейско наследство.


 

На своето заседание на 1ви юни, Комисията по култура, образование и медии ще обсъди предложението на Европейската Комисия за въвеждане на Знака за европейско наследство, чиито общи цели са засилване на чувството на европейските граждани за принадлежност към Европейския съюз на основата на споделени елементи от историята и наследството, както и оценяване на многообразието и засилване на междукултурния диалог. В тази връзка знакът има за цел да направи по-ценни и по-популярни обектите, които са играли ключова роля в историята и изграждането на Европейския съюз, и да съдейства европейските граждани да разберат по-добре изграждането на Европа и своето общо, но многообразно културно наследство, свързано по-специално с демократичните ценности и правата на човека, на които се основава процесът на европейската интеграция. По този начин Знакът за европейско наследство ще помогне и за доближаване на гражданите до Европа.

Още от Комисия по култура, образование и медии:

» 22/06/2012 | 19:54 Комисия по култура, образование и медии - Асамблея по програмата в областта на цифровите технологии

» 24/10/2011 | 10:21 Комисия по култура, образование и медии - Евродепутати ще се запознаят с културното наследство на Пловдив

» 15/06/2011 | 15:09 Комисия по култура, образование и медии - Комисан Андрула Василиу иска повече инвестиции за образование и култура

» 12/05/2011 | 11:38 Комисия по култура, образование и медии - Изказване на Емил Стоянов по доклада "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии"

» 17/03/2011 | 14:46 Комисия по култура, образование и медии - Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии

» 03/02/2011 | 15:37 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов предлага създаването на специализирани фондове за финансиране на културните индустрии

» 27/10/2010 | 16:20 Комисия по култура, образование и медии - Важно ли е седмото изкуство за културата на Европа?

» 27/10/2010 | 09:53 Комисия по култура, образование и медии - Vassiliou: Целта ни е да имаме 40% висшисти в ЕС

» 02/09/2010 | 14:55 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов прокарва промяна в образователната програма на Европейския съюз

» 19/05/2010 | 11:48 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов предложи Европейският съюз да се изучава в средните училища

нагоре