Комисия по култура, образование и медии 

Комисията по култура, образование и медии

Комисията по култура, образование и медии всъщност има много по-широк периметър на действие, излизащ извън стегнатото й наименование. Освен с разпространението и утвърждаването на европейските културни ценности и издигането на образователните стандарти, членовете й работят в областта на медийното законодателств, информационната и младежката политика на ЕС, както и по създадената с Лисабонския договор нова политика за спорта и отдиха.

 

Комисията отговаря непосредствено за популяризирането и разпространението на културата, за защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие, за опазването и съхраняването на културното наследство, за културните обмени и художественото творчество.

 

В областта на образованието правомощията на Комисията са свързани с висшето образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот.

 

 Аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество са акцент в медийната сфера. Сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции са също част от правомощията на Комисията по култура и образование.

 

Под председателството на германската христиандемократка Дорис Пак, в Комисията работят като пълноправни членове 30 евродепутати и още 32-ма със статут на заместник членове. Емил Стоянов е единственият българин, член на Комисията по култура и образование.

нагоре