Комисия по култура, образование и медии 

Андрула Василиу: образованието има критично значение за бъдещето на Европа


Важен гост на заседанието на комисията по култура и образование, което се проведе на 19 юни в Европейския парламент в Брюксел беше Андрула Василиу, комисар, отговарящ за образованието, културата, многоезичието и младежта.

 

Тя коментира в своето изказване развитието и бъдещето на новото предложение на Комисията "Еразъм за всички". Тя наблегна на факта, че Европа се нуждае от стабилна, последователна, целенасочена и кохерентна програма каквато е “Еразъм за всички“. Комисар Василиу гарантира пред евродепутатите, че заемите, отпускани за магистърско обучение няма да заменят субсидиите по програма, а двата механизма взаимно ще се допълват.

 

Евродепутатите, които взеха участие в дискусията наблегнаха на проблема с името на програмата. Според тях Еразъм за всички е лъжа и заглавието в никакъв случай не отговаря на съдържанието на документа.  Те отправиха остри критики към предложението на Комисията и в частност на липсата на отделна глава "Младеж".

 

В заключение комисар Василиу заяви че програмата "Еразъм за всички" е олицетворение на добрата политика и добрите практики, на възможностите, на откритостта и обмяната на ценности. "Образованието, икономическия растеж, спорта и културата имат критично значение за бъдещето на Европа" - заяви тя.Темата ще бъде обсъдена повторно на заседанието на Комисията по култура през месец юли, а през месец септември се очаква да бъде представен и проектодоклада  "Еразъм за всички" на докладчика по темата - Дорис Пак, която е и председател на Комисията по култура и образование на Европейския парламент.

Още от Комисия по култура, образование и медии:

» 22/06/2012 | 19:54 Комисия по култура, образование и медии - Асамблея по програмата в областта на цифровите технологии

» 24/10/2011 | 10:21 Комисия по култура, образование и медии - Евродепутати ще се запознаят с културното наследство на Пловдив

» 15/06/2011 | 15:09 Комисия по култура, образование и медии - Комисан Андрула Василиу иска повече инвестиции за образование и култура

» 12/05/2011 | 11:38 Комисия по култура, образование и медии - Изказване на Емил Стоянов по доклада "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии"

» 17/03/2011 | 14:46 Комисия по култура, образование и медии - Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии

» 03/02/2011 | 15:37 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов предлага създаването на специализирани фондове за финансиране на културните индустрии

» 27/10/2010 | 16:20 Комисия по култура, образование и медии - Важно ли е седмото изкуство за културата на Европа?

» 27/10/2010 | 09:53 Комисия по култура, образование и медии - Vassiliou: Целта ни е да имаме 40% висшисти в ЕС

» 02/09/2010 | 14:55 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов прокарва промяна в образователната програма на Европейския съюз

» 27/05/2010 | 10:24 Комисия по култура, образование и медии - Първа размяна на мнения относно Знака за европейско наследство.

нагоре