Комисия по транспорт и туризъм 

Нови правила за тежкотоварните моторни превозни средства


Тежкотоварните моторни превозни средства ще бъдат таксувани за атмосферно и шумово замърсяване отделно от заплащането на такси за използването на магистралните пътища. Това изменение на съществуващите правила в рамката на Директивата Евровинетка II беше прието от евродепутатите по време на редовната пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург през месец юни. Законодателният текст гарантира, че приходите от това допълнително облагане ще бъдат инвестирани в развитието на по-ефективни, модерни и екологични транспортни системи.

 

Допълнителните разходи към цената за използване на пътната инфраструктура ще бъдат в размер на 3-4 цента средно на километър за превозно средство и целят да покрият външните разходи, причинени от пътния транспорт, като например атмосферното замърсяване и шума. Директивата ще включва повечето трансевропейски пътни мрежи и автомагистрали и ще се прилага за превозни средства, тежащи над 3.5 тона. Ако някоя държава членка претендира за отстъпки до 12 тона, тя ще трябва да уведоми комисията за причините за това.

 

От друга страна, държавите членки са задължени да отделят поне 15% от общите приходи за проекти, свързани с трансевропейския транспорт. За да насърчат обществения дебат и прозрачността, депутатите ще направят правнообвързващо изискването страните от ЕС редовно да докладват на комисията за налаганите от тях тарифи и използването на тези приходи.

 

Равнището на таксите може да достигне 175% в най-замърсените райони, като таксуването в  пиковите часове е най-високо, като по този начин се очаква тежкотоварните камиони да се движат през не толкова натоварените часове. Комисията ще публикува списък с тарифите и графиците за пътуване в ЕС, за да улесни транспортните предприятия при изчисляването на разходите и адаптирането на маршрутите им.

 

Камионите с по-чисти мотори ще бъдат изключени от заплащането на разходите за атмосферно замърсяване до 1 януари 2014 г. за вредните емисии с клас EURO V и до януари 2018 г. за камионите за емисиите с клас EURO VI. В по-чувствителните и планинските зони за най-силно замърсяващите емисии (EURO 0- II)  може да бъде наложено увеличение от 25%, добавено като външни разходи, което ще бъде отложено до 1 януари 2015 г. за емисиите с клас EURO III.

 

Тези решения ще бъдат гласувани на второ четене в Съвета и трябва формално да бъдат одобрени от всички държави членки. Те ще бъдат приложими 3 седмици след публикуването им в официалния вестник на ЕС.

Още от Комисия по транспорт и туризъм:

» 03/07/2012 | 17:51 Комисия по транспорт и туризъм - eCall системата ще стане задължителна

» 03/07/2012 | 16:56 Комисия по транспорт и туризъм - „Интелигентен“ тахограф срещу нелоялна конкуренция

» 10/05/2012 | 16:25 Комисия по транспорт и туризъм - ЕС помага на малките летища, за да се засилят местните икономики

» 29/03/2012 | 16:22 Комисия по транспорт и туризъм - Евродепутатите за подобряване на правата на пътниците

» 29/11/2011 | 19:41 Комисия по транспорт и туризъм - Среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството

» 29/09/2011 | 16:18 Комисия по транспорт и туризъм - План за действие за гарантиране на безопасността по пътищата

» 12/05/2011 | 15:18 Комисия по транспорт и туризъм - Михаел Шумахер : Няма смисъл, няма парична награда за бързо каране

» 21/09/2010 | 17:33 Комисия по транспорт и туризъм - По-строги критерии при разследването и предотвратяването на авиационни инциденти

» 27/05/2010 | 10:37 Комисия по транспорт и туризъм - Повече права за пътуващите с автобус и с кораб

нагоре