Европеана 

Европеана 4

Европеана - 04/04/2012 | 13:30
По време на откриването на конференцията

България е увеличила повече от 9 пъти своето съдържание в цифровата библиотека на Европейския съюз - Европеана.

В Пловдив беше проведена четвъртата конференция посветена на големия проект на Европейския съюз за единна цифрова библиотека - Европеана.

повече


Европейската комисия съветва как да се развива Европеана на българска почва

Европеана - 30/03/2012 | 08:48

Днес, в резултат на двугодишни усилия, г-н Емил Стоянов успя да получи от Европейската комисия писмо, което съдържа препоръки за това, как да се развива Европеана на българска почва. Това писмо е изключително важно, защото то може да послужи като основа за създаването от страна на българската държава на национален орган по дигитализацията, който да координира усилията за дигитализирането на българското културно-историческо наследство.

повече


Стипендианти дигитализират богатото културно наследство на Пловдив

Европеана - 06/09/2011 | 12:36

При откриването на втората конференция на тема „Българското съдържание в Европеана”, която се проведе на 1 и 2 октомври 2010 година в Пловдив, евродепутатът Емил Стоянов обяви, че ще отпусне 10 стипендии за студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Това вече е факт. Студенти от специалността „Лингвистика с информационни технологии” вече усилено дигитализират материали, свързани с културно-историческото наследство на град Пловдив.

повече


Първите стипендианти вече дигитализират Пловдив

Европеана - 19/07/2011 | 16:01

При откриването на втората конференция на тема „Българското съдържание в Европеана”, която се проведе на 1 и 2 октомври 2010 година в Пловдив, евродепутатът Емил Стоянов обяви, че ще отпусне 10 стипендии за студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Това вече е факт. Теодора Стойчева, Марина Ангелска и Теодора Тодорова, студентки от специалността „Лингвистика с информационни технологии”, са първите стипендианти, които вече усилено дигитализират материали, свързани с културно-историческото наследство на град Пловдив.

повече


Трета конференция за Европеана в Брюксел

Европеана - 29/03/2011 | 10:56
Кристалина Георгиеа бе специален гост на Конференцията

Трета конференция, посветена на мегапроекта на Европейския съюз „Европеана” за единна цифрова библиотека, се проведе в сградата на Европейския парламент в Брюксел. Така проектът „Европеана” събра на едно място в Брюксел българския научен и политически елит с хората от европейските институции, двигатели на мащабния проект. Конференцията бе инициирана от евродепутата Емил Стоянов с цел да координира всички български усилия за представяне на българското културно-историческо наследство в дигиталната мрежа.

повече


Kонференция в Европейския парламент: "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015"

Европеана - 16/03/2011 | 12:17

На 29 март Емил Стоянов, член на Комисията по култура, образование и медии на Европейския парламент, организира международна конференция на тема "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015".
Конференцията ще бъде открита от българския евродепутат Емил Стоянов, комисар Neelie Kroes, заместник-председател на Европейската комисия с ресор Цифрови технологии. Даниела Петрова, председател на Комисията по култура, общество и медии на Народното събрание, и заместник-министърът на културата на Република България Тодор Чобанов ще направят обръщение към участниците в конференцията.

повече


Бъдещето на Европеана

Европеана - 10/02/2011 | 17:37

Беше публикуван "Стратегически план за развитието на Европеана 2011 -2015", който очертава усилията на мащабния европейски проект Европеана да направи европейското културно наследство възможно най-достъпно за гражданите.Европеана е дигитална библиотека и онлайн културен архив, осъществен със съдействието на голяма мрежа от музеи, библиотеки, архиви, аудиовизуални колекции, университети и научноизследователски институти от всяка една страна членка на ЕС. Новият стратегически план на Европеана представя визията за развитието на дигиталната библиотека. Той е фокусиран върху четири стратегически цели: обединяването на съдържание за изграждане на надежден източник на европейското културно наследство, който е отворен за всички; улесняване на трансфера на знания, иновации и застъпничество в сектора на културното наследство; разпространяване на културното наследство към потребителите, по всяко време и на всяко място; ангажиране на потребителите с нови начини за участие в тяхното културно наследство.

повече


Какво е нужно на България, за да бъде добре представена в Европеана

Европеана - 02/10/2010 | 14:22

Конференцията относно „Българското съдържание в Европеана”, организирана от евродепутата Емил Стоянов, завърши с меморандум, подписан от участниците, в който отново се призовава Министерството на културата да създаде Национален съвет по дигитализация. Тъй като това искане беше отправено към министерството и от конференцията през април месец, сега се взе решение то да бъде адресирано и до министър-председателя.

В меморандума се настоява още да се формулират приоритетите, правилата и близкосрочните стъпки в областта на дигитализацията, както и да се координират инициативите на отделните институции. Участниците искат от компетентните органи да се създаде подходяща правна рамка, която да улесни практиките по дигитализация и съхраняване на културно-историческото наследство.

повече


Емил Стоянов ще предостави 10 стипендии за Европеана

Европеана - 01/10/2010 | 15:24

Емил Стоянов ще отпусне 10 стипендии за студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” през лятото на следващата година, които ще дигитализират основни културно-исторически обекти, с които град Пловдив да бъде представен в проекта „Европеана”. Това обяви евродепутатът на откриването на втората конференция на тема "Българското съдържание в Европеана", която се проведе в Информационния му център в гр. Пловдив.

повече


Емил Стоянов организира втора поредна конференция за Европеана

Европеана - 28/09/2010 | 16:52

На 1 и 2 октомври в Информационния център на евродепутата Емил Стоянов в гр. Пловдив ще се проведе конференция на тема "Българското съдържание в Европеана". Европеана е един мащабен дългогодишен европейски проект, който трябва да осъществи дигитализацията на цялото европейско културно наследство. Европеана е дигитална библиотека, музей и културен архив. Тя представлява интернет страница, даваща достъп до близо 10 милиона електронни обекта към момента – филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични издания. За съжаление българското присъствие се измерва едва с около 500 цифрови файла.

повече


предишна 1 2

нагоре