Европеана 

Какво е нужно на България, за да бъде добре представена в Европеана

Европеана - 02/10/2010 | 14:22
Какво е нужно на България, за да бъде добре представена в Европеана

 

Конференцията относно „Българското съдържание в Европеана”, организирана от евродепутата Емил Стоянов, завърши с меморандум, подписан от участниците, в който отново се призовава Министерството на културата да създаде Национален съвет по дигитализация. Тъй като това искане беше отправено към министерството и от конференцията през април месец, сега се взе решение то да бъде адресирано и до министър-председателя.

 

В меморандума се настоява още да се формулират приоритетите, правилата и близкосрочните стъпки в областта на дигитализацията, както и да се координират инициативите на отделните институции. Участниците искат от компетентните органи да се създаде подходяща правна рамка, която да улесни практиките по дигитализация и съхраняване на културно-историческото наследство.

 

Сред участниците на конференция бяха зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, представители на Министерството на културата, Българската академия на науките, водещите регионални и университетски библиотеки, представители на Софийския и Пловдивския университет, Националния исторически музей, Националния археологически музей, Държавна агенция „Архиви” и други.

 

При закриването на конференцията Емил Стоянов изрази надежда, че на следващата конференция за Европеана през април месец ще присъстват вече и бъдещият председател на Националния съвет по дигитализация и че той ще поеме водеща роля в нея.

Прикачени файлове:

 Писмо до министър-председателя г-н Бойко Борисов след приключване на конференцията "Българското съдържание в Европеана".

 МЕМОРАНДУМ за предстоящите етапи по концепиране и реализиране на национална политика за дигитализация на българското културно-историческо наследство в контекста на Европеана.

 Програма на конференцията "Българското съдържание в "Европеана". Пловдив, 1-2.10.2010

 ст.н.с. д-р Динчо Кръстев. Европеана – един поглед от България.

 Светлозар Жеков. Европейски мечтания за българското съдържание на Европеана.

 Цветана Кьосева. Културно-историческите ценности на Националния исторически музей в контекста на Европеана.

 доц. Т. Попнеделев, ас. М. Баръмова, Д. Добрев. SUDigital: постижения, проблеми, предизвикателства в българска, балканска и европейска перспектива. Аспекти на дигитализацията в СУ (2008-2010).

 Емилия Милкова, Радка Калчева. Варненската библиотека и българското съдържание в Europeana.

 проф. дин Вера Бонева. Български музеи и музейни ценности в Европеана.

 ст. н. с. дфн Анисава Милтенова. Към изграждане на дигитални библиотеки от славянски ръкописи.

 доц. д-р Иван Джамбов. Българското културно-историческо наследство и мястото му в системата на университетското образование и европейския библиотекообмен.

 н.с. Даниела Атанасова. Проектът CARARE и участието на НАИМ и ЦБ на БАН в Европеана.

 доц. д-р Боян Добрев. „Виртуална България” – идеално средство светът да опознае България.

 доц. д-р Живко Иванов. Предизвикателствата пред българското съдържание в Еуропеана.

 доц. д-р Живко Иванов. Предизвикателствата пред българското съдържание в Еуропеана.

 д-р Милена Тодоракова. Българското архивно наследство в контекста на проекта Европеана.

 д-р Милена Тодоракова. Българското архивно наследство в контекста на проекта Европеана.

 Павлина Илиева. Трезорът на Националния археологически музей в контекста на Европеана.


Още от Европеана:

» 04/04/2012 | 13:30 Европеана - Европеана 4

» 30/03/2012 | 08:48 Европеана - Европейската комисия съветва как да се развива Европеана на българска почва

» 06/09/2011 | 12:36 Европеана - Стипендианти дигитализират богатото културно наследство на Пловдив

» 19/07/2011 | 16:01 Европеана - Първите стипендианти вече дигитализират Пловдив

» 29/03/2011 | 10:56 Европеана - Трета конференция за Европеана в Брюксел

» 16/03/2011 | 12:17 Европеана - Kонференция в Европейския парламент: "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015"

» 10/02/2011 | 17:37 Европеана - Бъдещето на Европеана

» 01/10/2010 | 15:24 Европеана - Емил Стоянов ще предостави 10 стипендии за Европеана

» 28/09/2010 | 16:52 Европеана - Емил Стоянов организира втора поредна конференция за Европеана

» 21/09/2010 | 11:00 Европеана - Бързо трябва да решим какво да пише за нас в евробиблиотеката

нагоре