Европеана 

Kонференция в Европейския парламент: "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015"

Европеана - 16/03/2011 | 12:17

На 29 март Емил Стоянов, член на Комисията по култура, образование и медии на Европейския парламент, организира международна конференция на тема "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015".

 

Конференцията ще бъде открита от българския евродепутат Емил Стоянов,  комисар Neelie Kroes, заместник-председател на Европейската комисия с ресор Цифрови технологии. Даниела Петрова, председател на Комисията по култура, общество и медии на Народното събрание, и заместник-министърът на културата на Република България Тодор Чобанов ще направят обръщение към участниците в конференцията.

 

Във фокуса на дебатите ще бъде новият стратегически план за Европеана, който представя визията за развитието на дигиталната библиотека. В него са заложени четири стратегически цели:

 

  • обединяване на съдържанието на европейското културно наследство в един надежден източник, който е отворен за всички;
  • улесняване на трансфера на знания, иновации и застъпничество в сектора на  културното наследство;
  • разпространяване на културното наследство към потребителите по всяко време и на всяко място;
  • ангажиране на потребителите с нови начини за участие в тяхното културно наследство.

 

По този начин Европеана има амбицията да поощрява творчеството и стимулира икономическото и социално развитие на Европа. Друг акцент ще се постави върху българския прочит на доклада "Новият Ренесанс" на "Комитета на мъдреците" (група на високо равнище за цифровизацията на европейското културно наследство). Според доклада е необходимо държавите членки значително да увеличат финансирането за цифровизацията, за да се спомага за икономическия растеж и да се създават работни места в бъдеще. Нужните средства за цифровизацията на всички сбирки на музеите, архивите и библиотеки  в Европа са, според доклада, около 100 милиарда евро. "Комитетът на мъдреците" изтъква, че средствата, необходими за строителството на 100 км централни пътни линии в някоя от държавите - членки на ЕС, ще бъдат достатъчни за цифровизацията на 16 % от всички книги в библиотеките на ЕС.

 

Това е третата конференция, която е организирана от евродепутата Емил Стоянов и е свързана с българското участие в мащабната европейска инициатива "Европеана". Първата конференция, проведена през април 2010 година, бе насочена към процесите на цифровизация на българското културно и историческо наследство. Втората конференция определи приоритетите за българското съдържание в Европеана. Тя завърши с меморандум, в който участниците призоваха Министерството на културата да създаде Национален съвет по дигитализация на културното и историческото наследство. В меморандума се настоява още да се формулират приоритетите, правилата и стъпките в областта на дигитализацията, както и да се координират инициативите на отделните институции. Участниците искат от компетентните органи да се създаде подходяща правна рамка, която да улесни практиките по дигитализация и съхраняване на културно-историческото наследство.

нагоре