Европеана 

Европейската комисия съветва как да се развива Европеана на българска почва

Европеана - 30/03/2012 | 08:48

Днес, в резултат на двугодишни усилия, г-н Емил Стоянов успя да получи от Европейската комисия писмо, което съдържа препоръки за това, как да се развива Европеана на българска почва. Това писмо е изключително важно, защото то може да послужи като основа за създаването от страна на българската държава на национален орган по дигитализацията, който да координира усилията за дигитализирането на българското културно-историческо наследство.

 

Ето пълния текст на писмото:

 

Уважаеми г-н Стоянов,


Много благодаря за вашата електронна поща и за вашата силна подкрепа за развитието на Europeana като общ
портал за многоезичен достъп до дигитализираното европейско културно наследство. Ние много ценим вашите усилия, които целят повече дигитално съдържание от България да стане  достъпно чрез платформата на Europeana.


Както правилно отбелязвате, необходима е добра координация на национално ниво, за да се увеличи видимостта на богатото културно наследство на България в Europeana. Имаме впечатлението, че много материали от библиотеките и други културни институции в България вече са били дигитализирани, но че е необходима  една допълнителна стъпка, за да ги направите достъпни и видими за всички. Също така за по-нататъшната цифровизация е необходимо  координирано усилие, за да се избегне едно и също нещо да се дигитализира няколко пъти на различни места. В препоръката си за цифровизацията и цифровото съхранение на данни от 27 октомври 2011 г. Комисията насърчава държавите членки да използват структурните фондове на ЕС, за да съфинансират цифровизацията и това изисква внимателно планиране на национално и регионално ниво.


Разбира се, държавите членки са тези, които организират начина, по който координират цифровизацията и своя принос към Europeana, но идеята за национален орган или координиращата инстанция, отговорна за наблюдението/ръководенето на тази област на национално ниво е много обещаваща. Няколко държави членки са създали такава функция. В допълнение, те са създали платформи, които функционират като национална цифрова библиотека и които качват в Европеана тяхното дигитализирано наследство.


Желая ви много успехи с четвъртата българска конференция на Europeana и с вашия стремеж да направите така, че повече дигитално съдържание от България да бъде на разположение чрез платформата.


 
Khalil Rouhana,
Director, Digital Content & Cognitive Systems
European
Commission, DG Information Society and Media

Още от Европеана:

» 04/04/2012 | 13:30 Европеана - Европеана 4

» 06/09/2011 | 12:36 Европеана - Стипендианти дигитализират богатото културно наследство на Пловдив

» 19/07/2011 | 16:01 Европеана - Първите стипендианти вече дигитализират Пловдив

» 29/03/2011 | 10:56 Европеана - Трета конференция за Европеана в Брюксел

» 16/03/2011 | 12:17 Европеана - Kонференция в Европейския парламент: "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015"

» 10/02/2011 | 17:37 Европеана - Бъдещето на Европеана

» 02/10/2010 | 14:22 Европеана - Какво е нужно на България, за да бъде добре представена в Европеана

» 01/10/2010 | 15:24 Европеана - Емил Стоянов ще предостави 10 стипендии за Европеана

» 28/09/2010 | 16:52 Европеана - Емил Стоянов организира втора поредна конференция за Европеана

» 21/09/2010 | 11:00 Европеана - Бързо трябва да решим какво да пише за нас в евробиблиотеката

нагоре