Европеана 

Бъдещето на Европеана

Европеана - 10/02/2011 | 17:37

 

Беше публикуван "Стратегически план за развитието на Европеана 2011 -2015", който очертава усилията на мащабния европейски проект Европеана да направи европейското културно наследство възможно най-достъпно за гражданите. Европеана е дигитална библиотека и онлайн културен архив, осъществен със съдействието на голяма мрежа от музеи, библиотеки, архиви, аудиовизуални колекции, университети и научноизследователски институти от всяка една страна членка на ЕС. Новият стратегически план на Европеана представя визията за развитието на дигиталната библиотека. Той е фокусиран върху четири стратегически цели: обединяването на съдържание за изграждане на надежден източник на европейското културно наследство, който е отворен за всички; улесняване на трансфера на знания, иновации и застъпничество в сектора на  културното наследство; разпространяване на културното наследство към потребителите, по всяко време и на всяко място; ангажиране на потребителите с нови начини за участие в тяхното културно наследство. По този начин Европеана има амбицията да поощрява креативността и стимулира икономическото и социално развитие на Европа.

Още от Европеана:

» 04/04/2012 | 13:30 Европеана - Европеана 4

» 30/03/2012 | 08:48 Европеана - Европейската комисия съветва как да се развива Европеана на българска почва

» 06/09/2011 | 12:36 Европеана - Стипендианти дигитализират богатото културно наследство на Пловдив

» 19/07/2011 | 16:01 Европеана - Първите стипендианти вече дигитализират Пловдив

» 29/03/2011 | 10:56 Европеана - Трета конференция за Европеана в Брюксел

» 16/03/2011 | 12:17 Европеана - Kонференция в Европейския парламент: "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците и "Стратегическият план за Европеана 2011- 2015"

» 02/10/2010 | 14:22 Европеана - Какво е нужно на България, за да бъде добре представена в Европеана

» 01/10/2010 | 15:24 Европеана - Емил Стоянов ще предостави 10 стипендии за Европеана

» 28/09/2010 | 16:52 Европеана - Емил Стоянов организира втора поредна конференция за Европеана

» 21/09/2010 | 11:00 Европеана - Бързо трябва да решим какво да пише за нас в евробиблиотеката

нагоре